REGULAMIN "NOPREMIUM FREE"

1. OGÓLNE:

 1. Aktywacja usługi automatycznie wiąże się z akceptacją regulaminu.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.
 3. Usługa przeznaczona jest tylko dla osób posiadających numer u polskich operatorów komórkowych.
 4. Z usługi mogą korzystać tylko osoby nie posiadające oryginalnego konta w grze minecraft.
 5. Do jednej osoby może być przypisane tylko i wyłącznie jedno konto.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do nieudostępniania loginu i hasła osobom trzecim oraz zachowania ich w tajemnicy w celu uniemożliwienia osobom trzecim nieuprawnionego dostępu.
 7. Zakazane jest przekazywanie konta z osoby na osobę.
 8. Konta w ramach usługi "NOPREMIUM FREE" aktywowane są na zawsze lub będą działać tak długo jak dostępna będzie usługa "NOPREMIUM FREE".
 9. Aktywacja usługi nie zwalnia z przestrzegania innych, odrębnych regulaminów.

2. SMS:

 1. Wysyłka sms prowadzona jest za pośrednictwem serwisu JustSend dalej zwanym "Serwis SMS".
 2. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, oraz niezbędne do przeprowadzenia rejestracji celem wysłania kodu SMS.
 3. Wysyłka SMS w ramach aktywacji usługi "NOPREMIUM FREE" jest całkowicie darmowa, pozbawiona opłat premium oraz zapisu do subskrypcji.
 4. Wysyłka SMS realizowana jest w godzinach 8-22 każdego dnia.
 5. Wysyłka SMS przez Serwis SMS może trwać nawet do 24h lub po tym czasie wysyłka SMS może zostać anulowana bez powiadamiania usługobiorcy.
 6. HIPLAY.PL nie gromadzi danych osobowych usługobiorców a po przetworzeniu dane nie są zapisywane.
 7. W razie problemów z otrzymaniem SMS upewnij się, że nie blokujesz numerów z zewnątrz i spróbuj ponownie lub skontaktuj się z administracją HIPLAY.PL
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 16.09.2018r